كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
شماره تماس ارتباط با دانشگاه
شماره تماس کارشناس آموزش دانشگاه پیام نور سرچهان
تاکید رئیس دانشگاه پیام نورفارس بر ایجاد زمینه مطلوب برگزاری امتحانات پایان ترم دانشجویان
اطلاعیه مهم در خصوص آزمون آزمایشی دروس عمومی و لینک پرسشنامه
ثبت نام براساس سوابق تحصیلی کارشناسی
لیست شماره تلفن کارشناسان پشتیبان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان فارس - امتحانات پایان ترم دیماه 99
1